Oddział Regionalny

Warmińsko - Mazurski

JDP na Warmii

WCZORAJ

Znak ośmioramiennego krzyża na Warmii i Mazurach nie jest obcy. Już na początku 1993 roku powstały dwie pierwsze stacje socjalne, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Wraz z biegiem lat liczba stacji rosła a pomoc niesiona przez Joannitów była coraz bardziej ceniona. W roku 2001 powołano do życia Fundację Joannitów, której celem jest kontynuowanie 900-letniej tradycji Zakonu Joannitów – bezinteresownej służby chorym oraz cierpiącym, niezależnie od ich religii, narodowości, koloru skóry oraz pozycji socjalnej. Powstanie fundacji dało, również impuls do powstania organizacji, która poprzez swoją pracę i działalność dalej będzie rozpowszechniać ideę niesienia pomocy bliźnim. Dzięki staraniom wielu osób powołano do życia Stowarzyszenie „Joannici Dzieło Pomocy” z siedzibą w Warszawie.

Powstanie oddziału olsztyńskiego JDP miało miejsce w styczniu 2007 roku i było konsekwencja rozwoju stowarzyszenia w oparciu o sieć stacji socjalnych. Wtedy to w ramach podjętych decyzji zakupiono pierwsze elementy wyposażenia medycznego i określono rozwój oddziału w kierunku zagadnień związanych z pierwszą pomocą i medycyną ratunkową. Od początku istnienia ściśle współpracują z nami ratownicy medyczni Kosut Arkadiusz,  Łukasz Mysakowski oraz Łukasz Rozbicki -koordynator regionalny, dzięki którym rozpoczęliśmy działalność szkoleniową. To dzięki wspólnej pracy i mimo trudnych początków zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań.  Udało nam się „zarazić” ideą ratowania ludzkiego życia kilkudziesięciu młodych ludzi, dla których praca z nami stała się drugim domem. Pozyskaliśmy do współpracy wielu ratowników medycznych, bez których pomocy trudno by było rozwinąć naszą dalszą działalność. Rozpoczęliśmy współpracę z wieloma instytucjami, dzięki czemu jeszcze bardziej możemy propagować ideę niesienia pomocy potrzebującym. Tylko dzięki ogromnej pracy rzeszy wolontariuszy możemy poszczycić się dużymi jak na roczny okres działalności, sukcesami.

DZIŚ

Do chwili obecnej w ramach programu szkoleń z pierwszej pomocy, przeprowadziliśmy zajęcia dla ponad 800 osób a liczba ta wciąż rośnie. Jako pierwsi w województwie otrzymaliśmy certyfikat na prowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu mogliśmy podnieść jakość oferty szkoleń dla jednostek współpracujących z Systemem Ratownictwa Medycznego. Uruchomiliśmy projekt, w ramach którego proponujemy częściowe pokrycie kosztów ze środków własnych. Na wdrożenie tego przedsięwzięcia, pozwoliła nam wygrana nagrody specjalnej w programie „Orlen Bezpieczne Drogi”. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 15.000 PLN.

Nie zapominamy również o najmłodszych. Na początku roku 2008 grupa wolontariuszek stworzyła autorski program zajęć z pierwszej pomocy dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Po pierwszych dniach zajęć projekt okazał się ogromnym sukcesem. Nauka poprzez zabawę, śpiew i gry okazała się strzałem w dziesiątkę.

Poza działalnością szkoleniową na zewnątrz, każdy kto interesuje się pierwszą pomocą i chce udzielać się jako wolontariusz, jest mile widziany w naszym gronie. To dzięki pracy tych ludzi możemy się rozwijać i ciągle się doskonalić. Młodzi ludzie realizują swoje zainteresowania poprzez udział w szkoleniach, zawodach, samodzielnie tworzą różnego rodzaju projekty szkoleniowe, tworzą szkolne służby medyczne, biorą udział w obstawach medycznych i wielu innych przedsięwzięciach.

Nasz oddział dysponuje dwoma karetkami reanimacyjnymi, które działają w ramach systemu Ratownictwa Medycznego i niosą pomoc potrzebującym wykonując specjalistyczne transporty na terenie całego województwa.

Nasi ratownicy z sukcesami biorą udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym zajmując czołowe miejsca w klasyfikacjach generalnych ( Augustów-Mariampol 2007 – III miejsce, Nowa Kaletka 2007 – 9 miejsce ).

Podjęta współpraca z OSP Barczewo pozwala nam już po raz kolejny organizować Mistrzostwa OSP w Ratownictwie Medycznym, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem.

JUTRO

Nasze przyszłe działania będą się opierać na kontynuacji tych, które z sukcesem udało nam się wdrożyć w życie w latach poprzednich. Naszym głównym celem na przyszłość jest dalsza rozbudowa systemu szkoleń medycznych oraz uzyskanie dalszych certyfikacji z tym związanych. Chcemy aby program szkoleń był ogólnodostępny zarówno dla laików jak i dla jednostek Systemu Ratownictwa Medycznego. Będziemy się starać o pozyskiwanie środków na rozbudowę szkoleń dla OSP, Policji, Straży Miejskiej i innych instytucji tak aby przeszkolić jak największą liczbę osób.

Chcemy rozbudować zaplecze techniczne Oddziału w oparciu o karetki oraz sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego. Związane jest to z planem powstania Grupy Szybkiego Reagowania. Jednostki złożonej z ratowników, ratowników medycznych oraz lekarzy dysponującej odpowiednim sprzętem do udzielania specjalistycznej pomocy w wypadkach masowych.